MAF Pump kan leverera följande produkter till kunder som är verksamma
inom livsmedelsindustrin:

AHLEX excenterskruvpumpar FG – kan fås med CIP-anslutning

MaxMix omrörningssystem

Vaughan skärande pumpar

Volute slamavvattningsutrustning

Reservdelar